กำแพงเพชร-สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดกำแพงเพชร เข้ายื่นหนังสื่อกับ ส.ส.กำแพงเพชรทั้งหมด ขอให้เยียวยาผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 (มีคลิป)
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดกำแพงเพชร เข้ายื่นหนังสื่อกับ ส.ส.กำแพงเพชรทั้งหมด ขอให้เยียวยาผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 (มีคลิป)

vsportkamphaengเมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 เม.ย.63 นายทักดนัย เทชรเภรี นายกสมาคมโรงเรียนเอกซนจังหวัดกำแพงเพชร เข้ายื่นหนังสื่อกับ นายอนันต์ ผลอำนวย ,นายปริญญา ฤกษ์หร่าย ,นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ,และตัวแทนของ นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชรทั้งหมด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบเพื่อเสริมสภาพคล่องและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโลน่า (COVID-19) ในประเทศไทยที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นเป็นจำนวนมาก และคาดว่าจะใช้ระยะเวลานานกว่าที่สถานการณ์จึงจะคลี่คลาย


ซึ่งโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนได้ประกาศหยุดการเรียนการสอนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ ส่งผลกระทบต่อโรงเรียนเอกชนซึ่งต้องพยุงภาระค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของค่าตอบแทนครูและบุคลากร เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน นักการ และบุคลากรต่างชาติ รวมถึงค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการในด้านอื่น ๆ ด้วย ซึ่ง ณ เวลานี้ไม่อาจคาดการณ์ด้านสถานการณ์จะทุเลาลงในช่วงเวลาใดและต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายไปอีกนานเท่าไร ถึงแม้ว่าโรงเรียนเอกชนจะได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคลเพื่อนำไปใช้ในการจ่ายเงินเดือนครู แต่จำนวนเงินอุดหนุนที่ได้รับไม่เพียงพอกับการจ่ายเงินเดือนครูและบุคลากร ซึ่งโดยปกติแล้วโรงเรียนจะนำเงินที่เก็บเพิ่มจากผู้ปกครองไปบริหารจัดการได้ แต่สถานการณ์ดังกล่าวโรงเรียนไม่สามารถเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นจากผู้ปกครองได้ ทำให้โรงเรียนจำเป็นต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดไว้เอง


ดังนั้นเพื่อเป็นการเยี่ยวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับโรงเรียนเอกชน ครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ใด้รับผลกระทบให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดกำแพงเพชร ในนามของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้รับผลกระทบทุกโรงเรียน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์นำเรื่องเดือดร้อนดังกล่าว ฝากให้รัฐมนตรีกระทวงศึกษาธิการช่วยพิจารณางบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ให้กับโรงเรียนเอกชน เพื่อบรรเทาผลระทบและความอยู่รอดของโรงเรียนเอกชน


ทั้งนี้ นายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชร และประธานกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของผู้ประกอบการโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกำแพงเพชร และเชื่อว่าทุกๆจังหวัดก็จะได้รับความเดือดร้อนเช่นกัน จึงได้รับหนังสือและจะขอนำเรื่องนี้เข้าไปหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร่งด่วน

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
8
9
10
12
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น