กำแพงเพชร-สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีมอบโล่  มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีมอบโล่ มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563


เมื่อ 29 กันยายน 2563 เวลา 15.30 น. ที่ห้องนครชุม โรงแรมเพชร โฮเต็ล นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีมอบโล่ “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563 ซึ่ง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ขอพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เพื่อมอบให้ผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และมอบโล่สิงห์ทองให้ผู้นำชุมชนที่ได้รับการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ในงาน “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน”พร้อมกับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2 และเกียรติบัตร ให้กับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ที่ได้รับรางวัลชมเชย ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชายและหญิง ดีเด่นระดับจังหวัด องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญ ในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ดีเด่นระดับจังหวัด

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น