You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร จัดการแข่งขันกีฬาซูโม่ยุวชน - เยาวชน และประชาชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2567
กีฬา

กำแพงเพชร-สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร จัดการแข่งขันกีฬาซูโม่ยุวชน - เยาวชน และประชาชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2567


เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์กำแพงเพชร นายสันติ ทวดเสนาเลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาซูโม่ยุวชน - เยาวชน และประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2567


โดยมีนางสาวสุรัชตา มาเมตตา ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน การแข่งขันกีฬาซูโม่ยุวชน - เยาวชน และประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1.เพื่อพัฒนา และเผยแพร่กีฬาซูโม่ในนามของชาติ และประเทศไทย

2.เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อจัดการแข่งขันภายใต้มาตรฐานภายใต้มาตรฐานที่สมาคมกำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบสหพันธ์กีฬาซูโม่นานาชาติ

3.เพื่อเพิ่มประสบการณ์การแข่งขัน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาซูโม่ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐาน และความสามารถเพิ่มขึ้น

4.เพื่อร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาตลอดจนดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับองค์กรระดับประเทศในด้านกีฬาซูโม่

5.เพื่อเพิ่ม และพัฒนานักกีฬาชูโม่หน้าใหม่ให้มีความรู้และทักษะในกีฬาซูโม่เพิ่มมากขึ้นซึ่งในการแข่งขันกีฬาซูโม่ยุวชน – เยาวชน ในครั้งนี้มีนักกีฬาจากจังหวัดต่างๆร่วมการแข่งขัน จำนวน 170 คน

ข่าว/ภาพนายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย


4


8

12คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น