กำแพงเพชร-กลุ่มไลน์แมนไรเดอร์ จังหวัดกำแพงเพชร ได้รวมตัวกันกว่า 100 คน โดยนำรถที่ใช้ส่งอาหารมาจอดเรียงกันเป็นแถว เพื่อแสดงออกถึงความเดือดร้อน หลังจากที่ทางบริษัท ไลน์แมน ประเทศไทย จำกัด มีการปรับลดค่าตอบแทนในการรับ-ส่งอาหาร
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-กลุ่มไลน์แมนไรเดอร์ จังหวัดกำแพงเพชร ได้รวมตัวกันกว่า 100 คน โดยนำรถที่ใช้ส่งอาหารมาจอดเรียงกันเป็นแถว เพื่อแสดงออกถึงความเดือดร้อน หลังจากที่ทางบริษัท ไลน์แมน ประเทศไทย จำกัด มีการปรับลดค่าตอบแทนในการรับ-ส่งอาหาร


ที่บริเวณสนามหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มไลน์แมนไรเดอร์ จังหวัดกำแพงเพชร ได้รวมตัวกันกว่า 100 คน โดยนำรถที่ใช้ส่งอาหารมาจอดเรียงกันเป็นแถว เพื่อแสดงออกถึงความเดือดร้อน หลังจากที่ทางบริษัท ไลน์แมน ประเทศไทย จำกัด มีการปรับลดค่าตอบแทนในการรับ-ส่งอาหาร ทำให้กลุ่มไลน์แมนไรเดอร์ได้รับความเดือดร้อน ต้องแบกรับราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่รายรับลดลง โดยทางกลุ่มไลน์แมนไรเดอร์ จังหวัดกำแพงเพชร ได้ร้องเรียนต่อสื่อมวลชน ให้เป็นกระบอกเสียงผ่านไปยังผู้บริหารและคณะกรรมการ บริษัท ไลน์แมน ประเทศไทย จำกัด เรื่อง เรียกร้องค่าตอบแทน


โดยมีนายภควรรต เอกปัชชา อายุ 47 ปี (อยู่บ้านเลขที่ 306/18 ม.6 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร) ตัวแทนของกลุ่มไลน์แมนไรเดอร์ เปิดเผยว่า เนื่องจากวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 มีการปรับลดค่าตอบแทนในการรับ-ส่งอาหารต่อหนึ่งออเดอร์ จากเดิม ค่ารอบ + โบนัส = 21 บาท ยังไม่หักภาษี ลดเหลือเพียง 18 บาท ยังไม่หักภาษี นอกจากนี้ในกรณีที่รับงานพ่วง 2 ร้าน จากเดิมไรเดอร์จะได้รับค่าตอบแทน 33 บาท ขณะนี้ลดลงเหลือเพียง 26 บาทเท่านั้น ซึ่งส่งผลให้รายได้ที่เคยได้รับนั้นน้อยลง หากต้องหารให้มีรายได้เท่าเดิมไรเดอร์ก็ต้องเพิ่มจำนวนรอบในการขับส่งอาหารให้มากขึ้น ซึ่งก็ต้องแบกรับภาระค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน จึงได้ร่วมตัวกันขึ้น เพื่อเรียกร้องต่อผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ด้วย และมีข้อเรียกร้อง คือ 1. อัตราค่าตอบแทนต่อ 1 ออเดอร์ 21 บาท (ยังไม่หักภาษี) เหมือนเดิม, 2. ค่าระยะทางส่งบวกเพิ่มตั้งแต่ กิโลเมตรที่ 3 เป็นต้นไป , 3. ค่าตอบแทนรออาหารกรณียอดสั่งซื้อสูง ควรเพิ่มค่าตอบแทนตั่งแต่ยอดสั่ง 300 บาท และ 4. อินเซ็นเซอร์ทีฟ (เบี้ยขยัน) รายสัปดาห์ ไม่ควรต่ำกว่า 500 บาท
โดยหากข้อเรียกข้อ 1. และ 2. ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทางกลุ่มไลน์แมนไรเดอร์จังหวัดกำแพงเพชร มากกว่า 70% จะรวมตัวหยุดวิ่ง เพื่อเรียกร้องและยื่นหนังสือต่อสหภาพแรงงานต่อไป ซึ่งจากการสอบถามกลุ่มไรเดอร์เพิ่มเติม ทราบว่า มีไลน์แมนไรเดอร์จำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากการปรับลดค่าตอบแทนในครั้งนี้ แต่ไม่กล้าออกมาเรียกร้องเนื่องจากกลัวจะได้รับผลกระทบ กลัวทางบริษัทจะมีการปิดระบบไม่ให้รับงานของไลน์แมน ซึ่งจะทำให้ไรเดอร์ไม่สามารถรับออเดอร์ได้ และทำให้ไม่มีอาชีพ เพราะส่วนใหญ่คนที่มีเรียกร้องในครั้งนี้ก็คือ คนที่ประกอบอาชีพไรเดอร์เต็มเวลา ทำเป็นอาชีพหลัก จึงอยากให้ทางบริษัทเห็นใจไรเดอร์ด้วย

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น