กำแพงเพชรข่าวกีฬา-บริษัท เอส.ซี.เอ็น มอเตอร์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด จัดกิจกรรม วิ่ง Ride to Run by SON
กีฬา

กำแพงเพชรข่าวกีฬา-บริษัท เอส.ซี.เอ็น มอเตอร์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด จัดกิจกรรม วิ่ง Ride to Run by SON

vsportkamphaengบริษัท เอส.ซี.เอ็น มอเตอร์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด จัดกิจกรรม วิ่ง Ride to Run by SON ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายสมศักดิ์ ขำสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท เอส.ซี.เอ็น.มอเตอร์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด กล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีนักวิ่งที่สนใจในการออกกำลังกายเข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นจำนวนมาก


ซึ่งจะแบ่งกลุ่มนักวิ่งเป็น 4 กลุ่ม (ตามกลุ่มที่สมัคร) ดังนี้ นักวิ่งกลุ่มที่ 1) 5 กิโลเมตร (ระยะเวลา 30 นาที) นักวิ่งกลุ่มที่ 2) 5 กิโลเมตร (ระยะเวลา 45 นาที) นักวิ่งกลุ่มที่ 3) 10 กิโลเมตร (ระยะเวลา 60 นาที) นักวิ่งกลุ่มที่ 4) 10 กิโลเมตร (ระยะเวลา 90 นาที) โดยจะมีข้อกำหนดในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้คือ

1. กิจกรรมไม่มีการแข่งขันเป็นการรมกลุ่มวิ่งเพื่อสุขภาพและการทำสถิติของตนเอง

2. นักวิ่งทุกท่านวิ่งตาม Pacer เพื่อรับรู้ระยะเวลา และระยะทางที่ตนเองวิ่งได้อย่างถูกต้อง เพื่อไม่เป็นการรบกวนนักวิ่งท่านอื่นที่ใช้สนามกีฬา

3. นักวิ่งท่านใดที่สามารถวิ่งในระยะที่เลือกได้แล้วสามารถช่วยให้กำลังใจนักวิ่งที่ร่วมขบวนได้ เพราะมีนักวิ่งหลายท่านที่เริ่มวิ่งครั้งแรก และบางท่านมาเพื่อทำสถิติของตนเองครั้งแรกด้วย

4. นักวิ่งทุกท่านถ้ารู้สึกมีอาการไม่ปกติสามารถใช้บริการที่จุดปฐมพยาบาลได้ตลอดเวลา

5. บริษัทขอความร่วมมือใส่เสื้อที่ทางบริษัทได้จัดไว้ให้เพื่อเป็นกำลังใจ ในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป


ซึ่งการจัดกิจกรรม วิ่ง Ride to Run by SON ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในและภายนอกองกรณ์ เพื่อมีส่วนร่วมกับสังคมและคนในชุมชน

2.เพื่อส่งมอบประสบการณ์ การออกกำลัง กายแก่ผู้เริ่มต้นและผู้ต้องการสถิติโดยมีหน่วยงานที่สนับสนุนในครั้งนี้ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ที่สนับสนุนสถานที่และไฟส่องสว่างตลอกระยะเวลาการจัดกิจกรรม และโรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง สนับสนุนจุดปฐมพยาบาลสำหรับนักวิ่ง ในครั้งนี้

 // ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร 

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น