You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-กิจกรรมทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง)โครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
วัฒนธรรม

กำแพงเพชร-กิจกรรมทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง)โครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567


เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2657 เวลา 06.30 น. ที่บริเวณต้นโพธิ์ (หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด) นายชาธิปจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ, พนักงาน, ลูกจ้าง ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) โครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ , นายอนุชา พัสถาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ , นายกองเอกชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดฯ , ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และพุทธศาสนิกชนชาวไทยเข้าร่วมในพิธีในวันและเวลาดังกล่าว
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 อีกทั้งเป็นการร่วมส่งเสริมโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างจิตอาสาและความสามัคคีของปวงชนชาวไทย และแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และเพื่อให้ประชาชนและส่วนราชการ ได้มีกิจกรรมร่วมกัน

ข่าว/ภาพนายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย


4


8

12คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น