กำแพงเพชรข่าวกีฬา-การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน น้องพี่สัมพันธ์ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
กีฬา

กำแพงเพชรข่าวกีฬา-การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน น้องพี่สัมพันธ์ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

vsportkamphaeng เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านพรานกระต่ายพิทยาคม นายสุรเชษฐ์ ทองคำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลน้องพี่สัมพันธ์พรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน น้องพี่สัมพันธ์ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 มีจำนวน 3 รุ่น คือ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี จำนวน 4 ทีม ประชาชน จำนวน 32 ทีม รุ่นอาวุโส 4 ทีม โดยมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน มาจากหลายจังหวัดเช่น จังหวัดสุโขทัย ,จังหวัดตาก ,จังหวัดพิษณุโลก ,และจังหวัดลำปาง


ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้คือ

1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การได้รับการจดทะเบียนการจัดตั้งสมาคมกีฬาฟุตบอลน้องพี่สัมพันธ์ พรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชร 2. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล

3. เพื่อส่งเสริม ถามเพื่อสร้าง เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพและสัมพันธภาพอันดีระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกอำเภอพรานกระต่าย

4. เพื่อเสริมสร้างทักษะในการทำงานร่วมกันของสมาชิกในสมาคมให้รู้รักสามัคคีเพื่อดำเนินกิจกรรมสนับสนุนชุมชนต่อไป


ซึ่งการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการน้องพี่สัมพันธ์ครับครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนห้างร้านตลาดจนหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี โดยมีผลการแข่งขันในครั้งนี้คือ รางวัลชนะเลิศรุ่น ประชาชนได้แก่

ที่ 1 TD57(กำแพงเพชร)

ที่ 2 มาดาร์มปุ๋ย(สุโขทัย)

ที่ 3 ซิปสมาย คลองพิไกร ยูไนเต็ด (พรานกระต่าย)

ที่ 4 ดีไซด์ผ้าม่าน(ตาก)

 /// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น