กำแพงเพชร-ชาวเหนือของจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมแรงร่วมใจสืบสานประเพณี ตานก๋วยสลาก ที่วัดบ้านใหม่สุวรรณภูมิ
วัฒนธรรม

กำแพงเพชร-ชาวเหนือของจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมแรงร่วมใจสืบสานประเพณี ตานก๋วยสลาก ที่วัดบ้านใหม่สุวรรณภูมิ


เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563 ที่วัดบ้านใหม่สุวรรณภูมิ ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ชาวตำบลท่าขุนรามจำนวน 13 หมู่บ้าน ได้จัดงาน "กิ๋นข้าวสลาก" ขึ้น โดยมี นายกมล สิมเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมด้วย นายศุภชัย ศรีงาม ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา อบจ.กำแพงเพชร นายประจวบ ชมภู นายก อบต.ท่าขุนราม และนายประจวบ ทองเสน กำนันตำบลท่าขุนราม ร่วมกับประชาชน ชาวบ้านเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง โดยมีขบวนแห่ตานก๋วยสลากอย่างสวยงามกว่า 13 ขบวนนายสมบุญ ตาคำชัย ประธานกรรมการวัดบ้านใหม่สุวรรณภูมิ เปิดเผยว่า “ตานก๋วยสลาก” เป็นประเพณีที่กระทำสืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล มักทำกันตั้งแต่เดือน 12 เหนือ ของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงที่ชาวบ้านหยุดพักจากทำนา พระสงฆ์ก็จำพรรษาอยู่ในวัดและผลไม้กำลังสุก จึงเป็นโอกาสอันเหมาะสมโดยมีความเชื่อว่าการตานก๋วยสลากนอกจากจะเป็นการทำบุญแก่ญาติผู้ล่วงลับแล้วยังเป็นการทำทานสงเคราะห์แก่คนยากไร้ ซึ่งถือว่ามีกุศลแรงด้วย โดย 1 วันก่อนวันตานก๋วยสลาก จะมีการจัดเตรียมข้าวของ เรียกว่า “วันดา”
ชาวบ้านจะจัดเตรียมสิ่งของไม่ว่าจะเป็นอาหาร ขนม ดอกไม้ ของใช้ มาจัดเตรียมใส่ “ก๋วย” ซึ่งเป็นตระกร้าสานด้วยไม้ไผ่ ลักษณะคล้ายชะลอม โดยวันนี้ชาวบ้านจะมาร่วมกันจัดก๋วยสลากมีอยู่หลายแบบ เช่น ก๋วยใหญ่ ก๋วยอุ้ม และก๋วยน้อย ข้างในจะบรรจุข้าวของเครื่องใชที่ผู้ล่วงลับไปแล้วใช้ และเสียบยอดด้วยปัจจัย เมื่อถึงวันตานก๋วยสลาก ชาวบ้านจะเขียน “เส้นสลาก” ซึ่งเป็นใบลานโดยระบุข้อความลงไปว่าใครเป็นเจ้าของ จะถวายทานไปหาผู้ล่วงลับชื่ออะไร แล้วนำก๋วยไปให้พระสงฆ์ที่ถือเส้น กล่าวอุทิศส่วนกุศลให้ ส่วนยอดปัจจัยที่เป็นเงินจากก๋วยใหญ่ ก็จะรวบรวมเข้าวัดเพื่อบำรุงศาสนาซ่อมแซมสิ่งจำเป็นในวัดต่อไป ซึ่งในแต่ละปีวัดจะมีรายได้จากยอดก๋วยหลักแสนบาทเลยทีเดียว

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น