กำแพงเพชร-องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม จัดโครงการบ้านธารน้ำใจ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ 2564
สังคม

กำแพงเพชร-องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม จัดโครงการบ้านธารน้ำใจ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ 2564


เมื่อวันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ บ้านทุ่งเศรษฐี หมู่ที่ 9 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานมอบบ้าน ในโครงการบ้านธารน้ำใจ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ให้กับนายจำเนียร นัดตะคุ อายุ 73 ปี ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ร่วมความแสดงความยินดี


นายชนะนันท์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม กล่าวว่า โครงการบ้านธารน้ำใจ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เกิดขึ้นจากนายอำเภอเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับนายกเหล่ากาชาด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ในการสำรวจข้อมูลค้นหาผู้พิการและผู้ยากไร้ ในตำบลนครชุม ที่มีที่พักอาศัยไม่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตประจำวัน พบว่ารายของนายจำเนียร นัดตะคุ อายุ 73 ปี อาศัยอยู่ที่บ้านทุ่งเศรษฐี หมู่ 9 ตำบลนครชุม มีบ้านพักอาศัยเป็นบ้านชั้นเดียว มีสภาพชำรุดทรุดโทรม โดยหลังคาและผนังบ้านเป็นสังกะสีเกิดการผุกร่อน ชำรุดทรุดโทรม ไม่ปลอดภัยต่อการอาศัย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ได้รับการประสานจาก นายนัฐวุฒิ บูญมาก หรือเฮียบิลลี่และครอบครัว มีความประสงค์ช่วยเหลือในการสร้างบ้านหรือปรับปรุงบ้านให้แก่ผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุ

ทั้งนี้นายชนะนันท์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมจึงได้มอบหมายให้ นายชำนาญ จารุเสนีย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ดำเนินการประสานกับผู้นำในหมู่บ้าน จากการหารือกับ ผู้นำในหมู่บ้านและ สมาชิก อบต.ไชยา แจ้งสว่าง ตัวแทนเฮียบิลลี่มีความเห็นควรช่วยเหลือปรับปรุงบ้านของ นายจำเนียร นัดตะคุ โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นเงินจำนวน 140,000 บาท โดยในวันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมจึงจัดให้มีพิธีมอบบ้านตาม "โครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม" เพื่อเป็นการปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยต่อไป

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น