กำแพงเพชร-หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชน ร่วมมอบสิ่งของเพื่อนำไปเป็นรางวัล ของร้านมัจฉากาชาด ในงานประเพณี นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2565
สังคม

กำแพงเพชร-หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชน ร่วมมอบสิ่งของเพื่อนำไปเป็นรางวัล ของร้านมัจฉากาชาด ในงานประเพณี นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2565


เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ที่บริเวณลานภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร จัดงาน " วันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด " โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชน ร่วมมอบสิ่งของเพื่อนำไปเป็นรางวัล การออกร้านมัจฉากาชาด ในงานประเพณี นพพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2565 ซึ่งรายได้จากการออกร้านมัจฉาฯ จะนำไปสนับสนุนกิจกรรมการกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในกิจกรรมในครั้งนี้นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร แจ้งว่า ด้วยจังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดงานประเพณี “นบพระ – เล่นเพลง” และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 15-24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณสนามหน้าว่าที่การอำเภอเมืองกำแพงเพชรสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ได้กำหนดจัดให้มีกิจกรรมออกร้านมัจฉากาชาด โดยออกสลากกาชาดการกุศล จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น 100,000 ฉบับๆละ 50 บาทโดย มีรางวัลใหญ่คือ รถยนต์กระบะ รถยนต์เก๋ง สร้อยคอทองคำ ทีวีสี และการออกร้านมัจฉากาชาด จำหน่ายบัตรใบละ 20 บาท จัดขึ้น 10 วัน 10 คืน ของรางวัลพิเศษได้แก่ รถจักรยานยนต์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ทีวีสี หม้อหุงข้าว ไมโครเวฟ รถจักรยาน พัดลม และของรางวัลอื่นๆอีกมากมาย เพื่อหาเงินรายได้ในการดำเนินภารกิจด้านสาธารณกุศล เช่น ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบปัญหาสังคม ผู้ยากจน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น