กำแพงเพชร-ยิ่งใหญ่ตระการตา พิธีเปิดงานประเพณี
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-ยิ่งใหญ่ตระการตา พิธีเปิดงานประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร" ประจำปี พ.ศ.2563(มีคลิป)

vsportkamphaengเมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 จังหวัดกำแพงเพชร เปิดงานประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร" ประจำปี พ.ศ.2563 อย่างยิ่งใหญ่ ณ วัดพระบรมธาตุนครชุม พระอารามหลวง โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ในครั้งนี้ โดยมีนายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานร่วมด้วย นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ,นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, นายอนันต์ คงชื่น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร,นายธนิตศักดิ์ พิศาลกุลพัฒน์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ,นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการ ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, นายอำเภอ,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียง
เนื่องจากจังหวัดกำแพงเพชร หรือเมืองชากังราว เป็นเมืองเก่าแก่มาแต่โบราณ ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ควบคู่กับอาณาจักรสุโขทัย มีโบราณสถาน โบราณวัตถุที่ทรงคุณค่าเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2534 แสดงให้เห็นว่าจังหวัดกำแพงเพชร เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรือง ทางวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา มาอย่างยาวนาน ทั้งนี้ จากบันทึกในศิลาจารึก หลักที่ 3 (จารึกนครชุม) ทำให้ทราบว่าพระมหาธรรมราชาที่ 1 หรือ พระยาลิไทยแห่งอาณาจักรสุโขทัย ได้นำพระบรมสารีริกธาตุ และหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์จากลังกาทวีป มาประดิษฐานและปลูกไว้ ณ วัดพระบรมธาตุนครชุม เมื่อปี พุทธศักราช 1900
ซึ่งต่อมาเจ้าผู้ครองเมืองต่างๆ ได้เดินทางมาสักการะ หรือ "นบพระ" ที่วัดพระบรมธาตุนครชุมในทุกปี แต่ด้วยระยะทางที่ห่างไกล จึงต้องค้างแรมในหมู่บ้าน และได้จัดการละเล่นพื้นบ้านตามประเพณีท้องถิ่น หรือ"เล่นเพลง" ร่วมกับชาวบ้านในยามค่ำคืนนำมาสู่การจัดงานประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง" โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและภายหลังได้ผนวกการจัดงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชรไปพร้อมในคราวเดียวกัน มาจนถึงปัจจุบัน สำหรับการจัดงานประเพณี นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ในปีนี้มีกำหนดจัดขึ้น ทั้งสิ้น 10 วัน 10 คืน ระหว่างวันที่ 7 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ เพื่ออนุรักษ์งานประเพณี"นบพระ-เล่นเพลง" ให้คงอยู่กับชาวจังหวัดกำแพงเพชรสืบไป รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร สร้างรายได้ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการภายในจังหวัด โดยกิจกรรมภายในงานที่สำคัญ ประกอบด้วย


วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06.39 น. พิธีบวงสรวง อดีตกษัตริยาธิราช ณ วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เวลา 17.00 น. พิธีเปิดร้านกาชาดประจำปี 2563 เวลา 19.30 น. พิธีเปิดโครงการมหกรรมวัฒนธรรม ชมเสน่ห์ แลวิถี วัฒนธรรม คนกำแพง วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.39 น. พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆะบูชา ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม เวลา 16.00 น. ขบวนแห่นบพระๆ จำลองขบวนเสด็จพระมหาธรรมราชา ที่ 1 (พระยาลิไทย) และเจ้าเมืองต่างๆ ตลอดจนข้าราชบริพาร มาทำพิธีนบพระ ณ วัดพระบรมธาตุนครชุม เวลา 17.30 น. พิธีเปิดงานประเพณี "นพระ-ล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร" ประจำปี พ.ศ.2563 การรำพุทธบูชา เพื่อสักการะพระบรมธาตุ ในโอกาสครบรอบ 663 ปี และพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆะบูชา


วันศุกร์ที่ 14 และวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป พิธีปิดและการเสดง แสง สี เสียง ชุด "โรจน์เรืองเมืองธรรม ล้ำศิลป์แผ่นดินกำแพงเพชร" ณ วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ

- กิจกรรม "ลานล่นเพลง" กำแพงเพชร ณ วัดพระธาตุ อุทยาน ประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 14- 15 กุมภาพันธ์ 2563

- กิจกรรมทางวัฒนธรรม 5F เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม สร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 - การจัดแสดงนิทรรศการของภาครัฐ

- ภาคเอกชน - การจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าอุปโภค/บริโภค จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และการจำหน่ายอาหารพื้นบ้านของดีเมืองกำแพงเพชร

- การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงร่วมสมัยต่างๆ เป็นต้น


โดยการจัดงานในครั้งนี้จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ / หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ / อำเภอ / สถาบันการศึกษา / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ภาคเอกชน / ตลอดจนประชาชนทุกภาคส่วน / ให้การสนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมภายในงานในครั้งนี้

 /// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร 

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10

12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น