กำแพงเพชร-สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมการประกวดหนูน้อยกล้วยไข่เมืองกำแพง ประจำปี 2563
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมการประกวดหนูน้อยกล้วยไข่เมืองกำแพง ประจำปี 2563


เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 ที่เวทีกลางงานประเพณีสารทไทย - กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2563 จังหวัดกำแพงเพชร โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมการประกวดหนูน้อยกล้วยไข่เมืองกำแพง ประจำปี 2563 โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบรางวัลการประกวด ร่วมด้วย นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นางสมจิตร หุตะเสวี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นางสายพิณ อินทโชติ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร และ นายสุนทร รัตนากร นายก อบจ.กำแพงเพชร โดยมี นายวิชัย พรกระแส ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงาน ผลการประกวดหนูน้อยกล้วยไข่เมืองกำแพง ประจำปี 2563 ดังนี้รางวัลหนูน้อยกล้วยไข่เมืองกำแพง ได้แก่ ด.ญ.กันต์ฤทัย วงษ์มณี

รางวัล รองอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.วฤยดา รักพ่วง

รางวัล รองอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.เพ็ญศิริ สุขชู

รางวัล รองอันดับ 3 ได้แก่ ด.ญ.วรัญญา นิติธนสมบัติ

รางวัล รองอันดับ 4 ได้แก่ ด.ญ.ณัฏฐณิชา ราษี

รางวัล ขวัญใจเมืองกำแพง ได้เแก่ ด.ญ.ปวริศา ปานเปี่ยมโภช

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น