กำแพงเพชรข่าวกีฬา-ระเบิดแข้งฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563 (มีคลิป)
กีฬา

กำแพงเพชรข่าวกีฬา-ระเบิดแข้งฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563 (มีคลิป)

vsportkamphaengเมื่อวันอาทิตย์ 8 มีนาคม 2563 ชมรมฟุตบอลบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรร่วมกับหน่วยงานภายในจังหวัดกำแพงเพชร จัดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย         นายกมล สิมเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เขต 8 ,รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปัญญา ผู้ฝึกสอนทีมฟุตซอลหญิงทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ซึ่งการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานจังหวัดกำแพงเพชรในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และบุคลากรของหน่วยงานรัฐและเอกชนภายในจังหวัดกำแพงเพชร ได้ออกกำลังกาย และเสริมสร้างสุขภาพ หันมาดูแล เอาใจใส่สุขภาพของตนเอง โดยใช้เวลาว่างจากการทำงาน มาเล่นกีฬาฟุตบอล เพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างกันและกันโดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อ และพัฒนาร่างกาย จิตใจ ให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา


โดยมีหน่วยงานที่ร่วมแข่งขันทั้งหมด 8 หน่วยงาน คือ 1. ทีม ชมรมฟุตบอลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2. ทีม กำแพงเพชรไพโรจน์โฮมโปร 3. ทีม AJK Football Club 4. ทีม สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร 5. ทีม ตำรวจกำแพงเพชร 6. ทีม ชมรมทรายทองฟุตบอลคัพ 7. ทีม อาชีวะ+ปณ+กำนันผู้ใหญ่บ้าน 8. ทีมมีชัยเฟอร์นิเจอร์ โดยทำการแข่งขันทุกวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 12.00 - 18.30 น. ณ สนามกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 /// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร 

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10

12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น