You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-จังหวัดกำแพงเพชร จัดการแข่งขันฟุตบอล 11 คน รายการ กลาโหมสัมพันธ์ 2567
กีฬา

กำแพงเพชร-จังหวัดกำแพงเพชร จัดการแข่งขันฟุตบอล 11 คน รายการ กลาโหมสัมพันธ์ 2567


เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร จัดการแข่งขันฟุตบอล 11 คน รายการ กลาโหมสัมพันธ์ 2567 ขึ้นโดยมีทีมที่เข้าร่วมในการแข่งขันในครั้งนี้ประกอบด้วย 1. ทีมกลาโหมเมืองกล้วยไข่ 2. ทีมสิงห์โตเมืองกำแพงเพชร 3. ทีมท้องที่/ท้องถิ่น 4. ทีมสาธารณสุข 5. ทีมตำรวจ 6. ทีมครู


ดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ 13 มีนาคมถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ริมปิง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการทุกองค์กร และพนักงานจ้าง ได้ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสร้างการทำงานร่วมกันเชิงบูรณาการ และสมานฉันท์ เป็นการพัฒนา ยกระดับมาตรฐานกีฬาในท้องถิ่น และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

ข่าว/ภาพนายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย


481217


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น