กำแพงเพชร-BETAGRO ใจดีแจกไส้กรอก 500 แพ็ค ให้ประชาชนในเขตเทศบาลลานกระบือ เพื่อแบ่งเบาภาระด้านอาหารของประชาชน
สังคม

กำแพงเพชร-BETAGRO ใจดีแจกไส้กรอก 500 แพ็ค ให้ประชาชนในเขตเทศบาลลานกระบือ เพื่อแบ่งเบาภาระด้านอาหารของประชาชน


เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาอเนกกุศล วัดแก้วสุริย์ฉาย อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร นายณัฐพงษ์ มูลกันทะ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานกำแพงเพชร) ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลลานกระบือ โดยนายธำรงค์ จันคง นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ไส้กรอกคุณภาพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลานกระบือ 4 หมู่บ้าน 6 ชุมชน รวม 500 แพ็ค ซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 ( Covid-19 ) จากโครงการ BETAGRO #recover19 เฟส 2 ส่งมอบผลิตภัณฑ์ไส้กรอกคุณภาพ 100,000 กิโลกรัม ให้แก่ชุมชนทั่วประเทศเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และแบ่งเบาภาระด้านอาหารของประชาชนในชุมชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสโคโรน่า 2019 ( Covid-19 โดยมีนายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือ เป็นประธานในการแจกผลิตภัณฑ์เบทาโกร พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณบริษัท เบทาโกรเกษตอุตสาหกรรม จำกัด ที่ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชน แบ่งเบาภาระด้านอาหารของประชาชนในเขตอำเภอลานกระบือ

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16
17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น