กำแพงเพชร-โครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-โครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร


เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายองอาจ สังคหัตถากร ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นประธานเปิดโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายเสน่ห์ นวลศรี หัวหน้าศูนย์ป่าไม้จังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน


ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เชิญชวนประชาชนร่วมปลูกต้นไม้ตา โครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่า และเพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันต้นไม้ ประจำปี 2563 ณ บริเวณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย ท้องที่บ้านน้ำดิบมะพร้าว หมู่ 6 ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร. พร้อมกันนี้ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบกล้าไม้ให้กับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าในพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย 10 เครือข่าย และร่วมปลูกต้นพยอม สำหรับพันธุ์ไม้ที่ปลูกในวันนี้ได้แก่ ต้นสัก ประดู่ป่า พะยุง มะค่าโมง กัลปพฤกษ์ ไผ่ซาวนวล จำนวน 2,000 ต้น
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน

ข่าว-ภาพ นางสาวอรวรรณ ปาลัว นักจัดรายการอาวุโส อสมท กำแพงเพชร รายงาน

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น