กำแพงเพชร-พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร บำเพ็ญกุศลถวายในวาระ ครบ 109 ปี แต่การประสูติ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑุฒโน คชวัตร)
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร บำเพ็ญกุศลถวายในวาระ ครบ 109 ปี แต่การประสูติ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑุฒโน คชวัตร)


ที่อาคารพระสังฆราชานุสรณ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรณาณสังวร พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร พระราชญาณปรีชา (สมจิตต์ อภิจิตโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธาน จุดธูปเทียนบูชาที่โต๊ะหมู่บูชา ณ อาสน์สงฆ์พิธี บำเพ็ญกุศลถวายในวาระ ครบ 109 ปี แต่การประสูติ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑุฒโน คชวัตร) โดยมี ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาษิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายพิเชฐ พิมพา ผอ.ปปช.กำแพงเพชร นายอนันต์ชัย ไชยเดช ทนายกองทัพธรรม นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และคณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ เจ้าหน้าที่ นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงจากนั้น พระราชญาณปรีชา (สมจิตต์ อภิจิตโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาที่หน้าพระรูปเหมือน สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑุฒโน คชวัตร) โดยเจ้าหน้าที่กล่าวนำถวายสังฆทาน ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จบแล้ว พุทธศาสนิกชน เข้าประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม ถวายพระสงฆ์ 13 รูป พระสงฆ์อนุโมทนา ผู้ร่วมบำเพ็ญกุศลกรวดน้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล รับของที่ระลึก จากนั้นอาราธนาพระสงฆ์ออกรับอาหารบิณฑบาต ข้าวสารอาหารแห้ง ที่พุทธศาสนิกชนจัดเตรียมมา บริเวณลานหน้าอาคาร สำรับอาคารพระสังฆราชานุสรณ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑุฒโน คชวัตร) ซึ่งมีความสำคัญจัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพุทธศาสนิกชน คนกำแพง ทรงเป็นองค์อุปถัมในการจัดสร้างพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ขึ้นน้อมเกล้าถวายในมหามงคลวโรกาส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ทรงทำนุ บำรุง พระศาสนา การศึกษาพระสงฆ์ สามเณร และเยาวชนชาวกำแพงเพชร ในด้านการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เพื่อเป็นอาคารใช้ประโยชน์ เพื่อการศึกษาอบรมศิลปะและวัฒนธรรม การศึกษาพระพุทธศาสนาสำหรับเยาชนในวันเสาร์-อาทิตย์ ประกอบศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา เป็นอาคารใช้สอยเอนกประสงค์ในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่น การประกอบพิธีมงคลสมรส การประชุม อบรม สัมมนา ห้องฝึกหัดอบรมการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย หลักสูตรระยะสั้น เป็นต้น ภายในอาคาร ประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลา ปิดทองคำเปลว หล่อในพิธีคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2564 ซึ่งได้ถอดแบบพระพุทธรูปปางลีลา ประธานพร พุทธศิลป์แบบจากพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย อายุเก่าแก่กว่า 700 ปี มีพุทธลักษณะที่งดงามที่สุด จากวัดปราสาท จังหวัดกำแพงเพชร

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น