กำแพงเพชรข่าวกีฬา-การแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกำแพงเพชร ในรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี และรุ่นอาวุโส (มีคลิป)
กีฬา

กำแพงเพชรข่าวกีฬา-การแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกำแพงเพชร ในรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี และรุ่นอาวุโส (มีคลิป)

vsportkamphaengเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ที่สนามกีฬาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายกมล สิมเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เขต 8 เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกำแพงเพชร ในรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี และรุ่นอาวุโส ดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ 5 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมีรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 11 ทีม และรุ่นอาวุโส จำนวน 11 ทีม


เนื่องด้วยเครือข่ายกีฬาฟุตบอลจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศแห่ง จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563 ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬานั้น เป็นหน้าที่และภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่จะต้องส่งเสริมการกีฬา ให้กับเยาวชน และประชาชนทุกกลุ่ม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมให้เข็มแข็ง และช่วยส่งเสริม พัฒนาทักษะและความสามารถของนักกีฬาให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นต่อไป


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุข และยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มเด็ก และผู้สูงอายุของจังหวัดกำแพงเพชร ผ่านการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้มีทีมที่ชนะเลิศในแต่ระรุ่นได้แก่ รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ชนะเลิศได้แก่ ทีมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และรุ่นอาวุโส ชนะเลิศได้แก่ ทีมกำแพงเพชรไพโรจน์ โฮมโปร โดยมีผู้เข้าร่วมชมและเข้าร่วมการแข่งขัน ในครั้งนี้ ประมาณ 300 คน

 /// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร 

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10

12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น