กำแพงเพชร-โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพัฒนาผู้เรียนด้านกีฬาฟุตบอล
กีฬา

กำแพงเพชร-โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพัฒนาผู้เรียนด้านกีฬาฟุตบอล


เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น.นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านกีฬาฟุตบอล ร่วมด้วยนายศุภชัย ศรีงาม ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างเพรียง โดยมีนายสมศักดิ์ นาคนาม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน


ตามที่กรมส่งเสริมกรปกครองท้องถิ่นกำหนดให้การบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นนโบายในกรพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของแต่ละบุคคล เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาฟุตบอล จึงได้จัดโครงการนี้ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ถึงศักยภาพสูงสุดสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้เป็นนักกีฬาที่มีทักษะที่ดี เป็นการสร้างระบบทีมฟุตบอลให้ดียิ่งขึ้นตามลำดับรุ่นของอายุ และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความตื่นตัวในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายอยู่เสมอ
ดังนั้นโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านกีฬาฟุตบอล ได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ทักษะต่างๆให้กับนักเรียน จำนวน 80 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากทีมสโมสรกำแพงเพชรเอฟซี ที่ที่มาให้ความรู้และทักษะต่างในครั้งนี้

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น