กำแพงเพชร-สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร
กีฬา

กำแพงเพชร-สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร


เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร นำโดย นายชอบ สร้อยจิตร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ชนิดกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด โดยมี เด็ก และเยาวชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน


ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ในทุกกลุ่ม และทุกพื้นที่ในจังหวัดกำแพงเพชร ได้มีโอกาสเล่นกีฬา รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อยกระดับมาตรฐาน และระบบการส่งเสริมพัฒนากีฬาฟุตบอลให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการพัฒนาความสามารถถึงขีดสูงสุด เข้าสู่การเป็นนักกีฬาฟุตบอลกึ่งอาชีพและอาชีพต่อไป


การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ชนิดกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็นรุ่นต่างๆ ได้แก่ รุ่นอายุ 12 ปีชาย // รุ่นอายุ 14 ปีชาย // รุ่นอายุ 16 ปีชาย // รุ่นอายุ 18 ปีชาย // รุ่นอายุ 12 ปีหญิง // รุ่นอายุ 14 ปีหญิง // รุ่นอายุ 16 ปีหญิง และรุ่นอายุ 18 ปีหญิง โดยทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น