กำแพงเพชร-ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เดินทางตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการที่ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ที่ได้นำสินค้ามาจำหน่ายภายในงาน
ที่กิน

กำแพงเพชร-ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เดินทางตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการที่ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ที่ได้นำสินค้ามาจำหน่ายภายในงาน


ที่ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นายองอาจ สังคหัตถากร ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการสินค้า OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ได้นำสินค้าอุปโภค บริโภค และสิ่งของที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต มาแสดงและจำหน่ายภายในงาน


ทั้งนี้ ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ได้เปิดพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการสินค้า OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้มีช่องทางและโอกาสในการจำหน่ายสินค้า ตลอดจนสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ในการจำหน่ายสินค้า และเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำหรับบรรยากาศภายในตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ พบว่า มีผู้ประกอบการสินค้า OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้นำสินค้ามาแสดงและจัดจำหน่ายมากกว่า 20 ร้าน ในราคายุติธรรม โดยมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าตลอดเวลา ทั้งนี้ ได้มีการตั้งจุดรับประทานอาหาร บริเวณด้านหน้าเวทีการแสดง และทาง กศน. อำเภอเมืองได้ออกมาบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ในวันนี้ด้วย

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น