กำแพงเพชร-สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร จัดการแข่งขันกีฬา วู้ดบอลเกมส์ สกสค. ประจำปี 2565
กีฬา

กำแพงเพชร-สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร จัดการแข่งขันกีฬา วู้ดบอลเกมส์ สกสค. ประจำปี 2565


เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 ที่สนามกีฬาวู้ดบอล เกาะกลางน้ำ จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับศูนย์ดูแลครูผู้สูงอายุกำแพงเพชร และชมรมกีฬาวู้ดบอลกำแพงเพชร จัดการแข่งขันกีฬา วู้ดบอลเกมส์ สกสค. ประจำปี 2565 โดยมีนายอนันต์ ผลอำนวย สส.กำแพงเพชร เขต 3 ประธานคณะกรรมมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ร่วมด้วย นายเทวัญ หุตะเสวี อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายปริญญา เหล่าวชิรวงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร


เนื่องด้วยสำนักงานสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องดำเนินการด้านสวัสดิการ ด้านสวัสดิภาพ ผลประโยชน์ที่เกื้อกูล ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งในและนอกประจำการ ครอบคลุมครูคณาจารย์ ทุกกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาวัดบอลเกมส์ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ออกกำลังกายและ เล่นกีฬาวู้ดบอล และพัฒนาทักษะกีฬาวู้ดบอลสู่ความเป็นเลิศและมีมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว นันทนาการ และด้านเศรษฐกิจในจังหวัดกำแพงเพชรในการจัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลเกมส์ ครั้งนี้ สำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับความอนุเคราะห์ สนันสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ,โรงพยาบาลกำแพงเพชร, และเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น