การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และตลาดประชารัฐ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข่าวรอบบ้าน

การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และตลาดประชารัฐ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

vsportkamphaengนายปราโมช  เจนธัญกรณ์  พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเที่ยวงานการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และตลาดประชารัฐ ครั้งที่ 1 ณ บริเวณถนนหน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน ระหว่างวันที่ 3 ถึง 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จัดโดยจังหวัดกำแพงเพชร โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร


เนื่องด้วยจังหวัดกำแพงเพชร ได้กำหนดจัดงานแสดงสินค้ากำหนดจัดงานแสดงจำหน่ายสินค้า OTOP และจัดตลาดประชารัฐครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ บริเวณถนนริมแม่น้ำปิง หน้าอาคารที่จอดรถไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จนถึงบริเวณหน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน ตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยได้กำหนดจัดงานร่วมกับการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรุ่นอายุ 18 ปี ระหว่างวันที่ 3 ถึง 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ สนามกีฬาชากังราว
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เพิ่มขึ้นส่งเสริมผู้ประกอบการตลาดประชารัฐที่ยังไม่มีตลาดจำหน่ายสินค้าที่แน่นอนในการจำหน่ายสินค้าและเพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชน โดยมีผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการตลาดประชารัฐเข้าร่วมจำหน่ายภายในงาน จำนวน 60 บูธ

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น