กำแพงเพชร-พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวโครงการ “ไทยเบฟ..รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 22 พ.ศ.2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวโครงการ “ไทยเบฟ..รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 22 พ.ศ.2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร


เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานใน พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวโครงการ “ไทยเบฟ..รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 22 พ.ศ.2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับ


อำเภอเมืองกำแพงเพชร แบ่งการปกครองออกเป็น 16 ตำบล 223 หมู่บ้าน 27 ชุมชน เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตำบล 5 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 12 แห่ง ประชากรทั้งสิ้น 175,395 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยช่วงที่ผ่านมามีเหตุอุทกภัยในพื้นที่ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้พี่น้องประชาชนขาดรายได้ อีกทั้งประชาชนบางส่วนมีฐานะยากจน และในช่วงเดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี ร่องความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือ ซึ่งทำให้ในพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรจะมีอากาศหนาว เป็นเหตุให้ราษฎรที่ประสบภัยหนาวได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากขาดแคลนเครื่องกันหนาว


โดยในวันนี้ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มามอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุภัยหนาว ทั้งสิ้น 2,000 ผืน

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น