จังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญชวนสัมผัสความหนาวปลายปีกันที่ช่องเย็น ภายในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ซึ่งแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นช่องเย็นกันอย่างคึกคัก
เที่ยว

จังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญชวนสัมผัสความหนาวปลายปีกันที่ช่องเย็น ภายในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ซึ่งแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นช่องเย็นกันอย่างคึกคัก

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางเที่ยวชมสัมผัสความหนาวเย็น ที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร โดยในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นช่องเย็นกันอย่างคึกคัก และนักท่องเที่ยวจะนำเต็นท์มากางพักแรม ที่บริเวณจุดลานกางเต็นท์ช่องเย็นกันอย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่เหมาะแก่การไปท่องเที่ยวมากที่สุด เพราะอากาศค่อนข้างหนาวเย็น ตลอดจนมีหน้าผาที่สวยงามตามธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูง เป็นต้นกำเนิดของลำน้ำแม่วงก์ สภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด และเป็นแหล่งชมนกหลากหลายชนิดที่สำคัญของจังหวัดกำแพงเพชรโดยในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเพื่อสัมผัสกับอากาศหนาวที่บริเวณที่ช่องเย็นกันอย่างไม่ขาดสาย ซึ่งสภาพอากาศที่ช่องเย็นจะมีสภาพอากาศที่เย็นตลอดทั้งปี และมีบางช่วงในช่วงกลางวันจะมีอากาศร้อนบ้างเล็กน้อย และตลอดระยะทาง ยังมีจุดชมวิวความสวยงามของธรรมชาติก่อนถึงช่องเย็นแล้ว ยังมีจุดชมวิวโมโกจูน้อย จะเป็นเนินเขาขนาดเล็กสามารถเดินขึ้นไปถ่ายรูป ฉากหลักเป็นเทือกเขาที่สลับซับซ้อนสวยงาม ทอดยาวจนสุดสายตา มีลมพัดผ่านตลอดเวลา ทำให้รู้สึกสบายกับธรรมชาติที่สัมผัสได้อย่างใกล้ชิด

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น