You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-รองนายกรัฐมนตรีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-รองนายกรัฐมนตรีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ


เมื่อวันที่ 29 พ.ค.66 เวลา 10.30 น. ที่สนามหน้าเมืองกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นำหัวหน้าส่วนราชการ และคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และมอบสมุดประจำตัวให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลและมอบนโยบายการบริหารจัดการน้ำฯ โดยเวลา 10.20 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการแก้มลิงหนองดงขวัญ ที่ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร พร้อมกับมอบนโยบายการบริหารจัดการน้ำ ก่อนที่จะพบปะประชาชนในพื้นที่จากนั้นเวลา 11.30 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางโดยรถยนต์ไปที่โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เพื่อมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติและมอบสมุดประจำตัวให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้รับมอบ สำหรับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ หรืออยู่อาศัย ได้แก่ ป่าคลองวังเจ้า และป่าคลองสวนหมาก ป่าคลองขลุง และป่าแม่ระกา พื้นที่รวมกว่า 50,000 ไร่ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอให้ทุกหน่วยงาน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน คทช. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดที่ดินทำกินของรัฐบาลนี้
ด้านนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมทั้งให้เกียรติเป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้ประชาชนทำกินฯ ซึ่งจังหวัดกำแพงเพชร มีพื้นที่เป้าหมายการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จำนวน 12 พื้นที่ด้วยกัน ทั้งนี้จังหวัดกำแพงเพชรได้ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด พัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนที่ได้รับการจัดที่ดินอีกด้วย

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น