กำแพงเพชร-จังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม
สังคม

กำแพงเพชร-จังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม

vsportkamphaengเมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น ณ อาคารเพชรจามจุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม โดยมี นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร,นางสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร,นายประทีป ตระกูลสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร,นายไสว ชัยเมือง วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี


นายสมจิตร ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าว ในนามของผู้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ผู้ปกครอง และผู้มีเกียรติทุกท่าน การมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มในวันนี้ ขออนุญาตกราบเรียนถึงความเป็นมาของทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ดังนี้ สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีได้ทรงมีพระมตตาประทานทุนให้เด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจนทั่วประทศ โดยได้ทรงประทานทุนครั้งแรกในปีการศึกษา 2550 ทรงเสด็จประทานทุนด้วยพระองค์เองให้กับเด็กพิการในเขตกรุงเทพมหานครโดยในส่วนของต่างจังหวัด มูลนิธิคุณพุ่มได้ขอความอนุเคราะห์ จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการในจังหวัดนั้น ๆ และในปีการศึกษานี้ จังหวัดกำแพงเพชรมีผู้ได้รับทุน จำนวน 107 คน และได้ขอเบิกตัวผู้ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 107 คน เข้ารับประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่มจากพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ต่อไป

 /// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร 

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10

12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น