กำแพงเพชร-ปกครองจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ด่านตรวจ/จุดสกัด ดูแลการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-ปกครองจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ด่านตรวจ/จุดสกัด ดูแลการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร


เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ด่านตรวจ/จุดสกัด ดูแลการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อจัดระเบียบการเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวังหรือสังเกตผู้เดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค และเฝ้าระวังพร้อมกับคัดกรองตรวจสอบบุคคลต่างดาวที่เดินทางเข้า-ออกในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร


พร้อมกับมอบสิ่งของเครื่องดื่ม เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ บริเวณ ด่านตรวจ – จุดสกัด บ้านนาป่าแดง ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานในครั้งนี้ด้วย

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น