กำแพงเพชร- แถลงข่าวจัดงานประเพณี สารทไทย กล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2562 (มีคลิป)
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร- แถลงข่าวจัดงานประเพณี สารทไทย กล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2562 (มีคลิป)

vsportkamphaeng เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานจัดการแถลงข่าวงานประเพณีสารทไทย กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2562 ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน กำแพงเพชร โดยงานประเพณีสารทไทย กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2562 จังหวัดกำแพงเพชรกำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 28 กันยายน ถึง 7 ตุลาคม 2562 นี้ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร
เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่มีมาอย่างยาวนาน ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตผลทางเกษตรของจังหวัดกำแพงเพชร โดยเฉพาะกล้วยไข่ ที่เป็นผลไม้ที่มีเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะของจังหวัดกำแพงเพชรเท่านั้น โดยการจัดงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการด้านพืชผลทางการเกษตร การประกวดกล้วยไข่ดิบ กล้วยไข่สุก การประกวดกวนกระยาสารท การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวกำแพงเพชร การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOPและที่น่าสนใจอีกกิจกรรมที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง คือการประกวดธิดากล้วยไข่ ซึ่งจะเป็นการประกวดสาวงามที่เป็นลูกหลานของชาวกำแพงเพชร หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนอีกด้วย

 // ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร 

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น