กำแพงเพชรข่าวกีฬา- จังหวัดกำแพงเพชรจัดการแข่งขันกีฬา สานสัมพันธ์ คนมหาดไทย ประจำปี 2563 (มีคลิป)
กีฬา

กำแพงเพชรข่าวกีฬา- จังหวัดกำแพงเพชรจัดการแข่งขันกีฬา สานสัมพันธ์ คนมหาดไทย ประจำปี 2563 (มีคลิป)

vsportkamphaeng เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น. ที่ลานกีฬา 80 พรรษา มหาราชัน ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา สานสัมพันธ์ คนมหาไทย จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมด้วย นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, นายองอาจ สังคหถากร ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร,นายประทีป ตระกูลสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมการแข่งขันกีฬา สานสัมพันธ์ คนมหาไทย กันอย่างพร้อมเพรียง


เนื่องด้วยในวันที่ 1 เมษายน กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้เป็นวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระบรมราชโองการจัดตั้งกระทรวงมหาดไทยขึ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2435 นับเป็นเวลากว่า 128 ปี และได้ปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยประโยชน์สุข ให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ภายใต้ปณิธานแห่งการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร มีความสมัครสมานสามัคคี และเกิดสัมพันธ์อันดีต่อกัน จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา สานสัมพันธ์ คนมหาไทย ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม – 1 เมษายน 2563 โดยมีการแข่งขันกีฬาจำนวน 4 ชนิดด้วยกัน ได้แก่ เปตอง วอลเล่ย์บอล ฟุตบอล และกีฬาพื้นบ้าน และหลังจากพิธีเปิดเรียบร้อยแล้วได้มีการแข่งขันเปตองคู่พิเศษอีกด้วย

 /// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร 

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10

12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น