กำแพงเพชร-ฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการระหว่างผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร พบกับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
กีฬา

กำแพงเพชร-ฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการระหว่างผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร พบกับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2


เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร,นายสุวิทย์ สันตติวงษ์ชัย ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร,นายสดุดี พูทธัง นายอำเภอคลองคลุง ส.อ. ดร.ณรงค์ อยู่ปาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร,นายสันติ ทวดเสนา สมาชิกสภา อบจ.กำแพงเพชร เขต 1,นายกมล สิมเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เขต 8 ,นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร, นายสมศักดิ์ นาคนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรและพลพรรคทีม เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่ส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่และบุคลากรของหน่วยงาน รัฐและเอกชน ได้ออกกำลังกายและเสริมสร้างสุขภาพ หันมาดูแลและเอาใจใส่สุขภาพของตนเองโดยใช้เวลาว่างจากการทำงานมาเล่นกีฬาฟุตบอลเพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างกันและกันโดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อและพัฒนาร่างกายจิตใจให้รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น