You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม“ตามรอยเสด็จประพาสต้นพระพุทธเจ้าหลวง ณ เมืองไตรตรึงษ์”
วัฒนธรรม

กำแพงเพชร-องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม“ตามรอยเสด็จประพาสต้นพระพุทธเจ้าหลวง ณ เมืองไตรตรึงษ์”

เมื่อวันที่ 22 ส.ค.66 เวลา 19.00 น. ที่วัดวังพระธาตุ ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงาน “ตามรอยเสด็จประพาสต้นพระพุทธเจ้าหลวง ณ เมืองไตรตรึงษ์” เพื่อแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงเสด็จฯ มายังเมืองไตรตรึงษ์ จากหลักฐานปรากฏทางโบราณคดี ที่แสดงถึงความเป็นอยู่ ของชุมชน โดยมีนายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร, นางสาวนุชรินทร์ภัทร์ ธีระบุญยะ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร, พัฒนาการจังหวัด, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด, ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ตลอดจนพี่น้องสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมากนายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หรือ พระพุทธเจ้าหลวงของปวงชนชาวไทย ได้เสด็จประพาสต้นหัวเมืองทางเหนือ โดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่เมืองกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2449 ในอดีต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จึงร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดกิจกรรมย้อนยุคเพื่อแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่เสด็จฯ มายังเมืองไตรตรึงษ์ จากหลักฐานปรากฏทางโบราณคดี ที่แสดงถึงความเป็นอยู่ ของชุมชน เคยเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณ หลายเมืองด้วยกัน รวมถึงเมืองไตรตรึงษ์


ซึ่งแต่ละเมืองเหล่านี้ พบตามจารึกในเอกสารต่างๆ แต่ละเมืองมีความสำคัญแตกต่างกันไปตามยุคสมัย ซึ่งเมืองไตรตรึงษ์ ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรือง เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเส้นทางคมนาคมโบราณระหว่างบ้านเมืองในแถบภาคกลาง อย่าง ละโว้ อโยธยา และเมืองในเขตล้านนา อย่างหริภุญชัย เป็นเมืองสำคัญชั้นสูงของกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย ซึ่งเคยเข้ามาเป็นเจ้าครองเมือง และเป็นเมืองที่มีตำนานเรื่อง “ท้าวแสนปม” อันโด่งดัง ความเจริญรุ่งเรืองแห่งอดีต ของเมืองไตรตรึงษ์ กำลังเลือนหายไป จากความทรงจำของผู้คนในยุคปัจจุบัน จึงเป็นหน้าที่อันสำคัญ ที่ทุกคนต้องร่วมกันพลิกฟื้นความภาคภูมิใจของคนไทย ความยิ่งใหญ่แห่งอดีตของเมืองไตรตรึงษ์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นต่อไป

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย


481217


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น