กำแพงเพชร-รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่วัดถนนน้อย ตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่วัดถนนน้อย ตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร


เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่วัดถนนน้อย ตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยส่วนราชการลงพื้นที่ให้บริการประชาชนสำหรับการติดต่อหน่วยงานราชการ พร้อมกับมอบถุงยังชีพ และไม้เท้าคนชรา อุปกรณ์กีฬา รถจักรยาน และทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ ก่อนที่จะนำประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณศาสนสถาน

ก่อนที่จะนำส่วนราชการปลูกต้นพยุง บริเวณเขตวัด และร่วมกันจำหน่ายไข่ไก่ราคาถูกให้กับประชาชน ก่อนที่จะนำส่วนราชการร่วมกันปล่อยพันธ์ปลาน้ำจืด สำหรับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เป็น กิจกรรมหนึ่งที่ทางรัฐบาลมีนโยบายให้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ในระดับจังหวัดได้รับทราบปัญหาความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประขาชนในทุกๆ ด้าน


และเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวก รวดเร็ว ซึ่งจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ในการติดต่อราชการ และลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่าง ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ กับประชาชนในพื้นที่ อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ ต่อไป

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น