กำแพงเพชร-การท่องเที่ยวแห่ประเทศไทย (ททท) จัดโครงการฟื้นและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้ชื่องาน Refresh กำแพงเพชร
เที่ยว

กำแพงเพชร-การท่องเที่ยวแห่ประเทศไทย (ททท) จัดโครงการฟื้นและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้ชื่องาน Refresh กำแพงเพชร


เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 19.00 น. ณ บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน จังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการฟื้นและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้ชื่องาน Refresh กำแพงเพชร ร่วมด้วย พล.ต.ต.ระวีพรรษ อมรมุนีพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร, นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดกำแพงเพชร , นายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร ,นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ,นายนิกร ภากรนิพัทธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร, นายศุภชัย ศรีงาม ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ,ชมรมการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียงนายอภิวัฒน์ ทับทิมโต ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุโขทัย พื้นที่รับผิดชอบ สุโขทัย – กำแพงเพชร กล่าวว่าการท่องเที่ยวแห่ประเทศไทย (ททท) ได้รับนโยบายจากรัฐ ให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 (COVD-9) คลี่คลายโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศและสร้างรายได้ เศรษฐกิจหมุนเวียนกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น จึงมีกำหนดจัดโครงการฟื้นและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้ชื่องาน Refresh กำแพงเพชร ในระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น