กำแพงเพชร-วันหยุดเทศกาลปีใหม่ ประชาชนแห่เที่ยว บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง กันอย่างเนืองแน่น (มีคลิป)
เที่ยว

กำแพงเพชร-วันหยุดเทศกาลปีใหม่ ประชาชนแห่เที่ยว บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง กันอย่างเนืองแน่น (มีคลิป)

vsportkamphaeng ที่บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง ตั้งอยู่ที่บ้านลานหิน ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ห่างจากตัวเมืองประมาณ 22 กิโลเมตร มีประชาชนพากันเดินทางมาท่องเที่ยวกันในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้ใช้งบประมาณในการตกแต่งปรับทัศนียภาพและสถานที่ให้สวยงามน่าท่องเที่ยวมากขึ้น มีรูปหุ่นปั้นของพระร่วงที่ปากทางเข้า ประชาชนที่มาเที่ยวจะแวะกราบไหว้สักการะขอพรจากพระร่วงเจ้าก่อนเข้าไป ภายในแหล่งท่องเที่ยวมีสถานที่สำหรับอาบน้ำแร่แช่ฝ่าเท้า ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้เลือดลมเดินดีรักษาโรคปวดเมื่อยได้


นอกจากนั้นยังมีสระน้ำ กลางสระมีน้ำพุ มีเรือจักรยานน้ำให้ลงไปถีบเล่นได้ด้วย สำหรับบ่อน้ำพุร้อนพระร่วงแห่งนี้สภาพเดิมเป็นทุ่งนา มีน้ำร้อนผุดขึ้นมา ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงได้นำน้ำไปใช้อุปโภคและบริโภคในฤดูแล้งเป็นประจำทุกปี ตามตำนานกล่าวว่า ครั้งสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี สมเด็จพระร่วงเจ้าได้เสด็จประพาสป่าล่าสัตว์มาถึงบริเวณบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้ วันหนึ่งพระองค์ทรงเห็นไก่ป่าตัวหนึ่งมีลักษณะสวยงามและมีเสียงขันไพเราะมาก จึงทรงให้นายพรานที่ตามเสด็จ ไปต่อไก่ป่าตัวนั้นและก็ได้ไก่ป่าสมพระราชประสงค์ แต่ก็มีไก่ป่าตัวอื่นๆติดไปด้วยเป็นจำนวนมากในวันนั้นพระองค์และนายพรานล่าสัตว์อื่นไม่ได้เลย จึงทรงให้ทหารนำไก่ป่าตัวอื่นๆ ไปปรุงอาหารสำหรับเสวย แต่เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นป่าไม่มีบ้านเรือนราษฎรจึงไม่มีไฟใช้ทำอาหาร พระองค์จึงทรงสาปน้ำที่อยู่ในบึงบริเวณใกล้ๆ ให้เป็นน้ำร้อน บึงดังกล่าวจึงเรียกว่า “บึงพระร่วงสาป” ต่อมาภายหลังเรียกสั้นลงว่า “บึงสาป” และเป็นที่โจษขานกันว่าน้ำในบึงสาปนี้สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บ เช่น โรคปวดเมื่อยตามร่างกาย โรคผิวหนังได้ จึงมีประชาชนในท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียงพากันไปอาบ ดื่ม กิน และบางรายนำน้ำกลับไปเพื่อเป็นศิริมงคล

 /// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น