กำแพงเพชร-องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ลงพื้นที่พ่นยาป้องกันโควิด-19 ให้แก่สถานศึกษาต่างๆ
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ลงพื้นที่พ่นยาป้องกันโควิด-19 ให้แก่สถานศึกษาต่างๆ


หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เริ่มเบาลง กระทรวงศึกษาจึงได้มีประกาศให้โรงเรียนแต่ละพื้นที่ในประเทศไทย สามารถเปิดทำการเรียนได้ ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เป็นต้นไป แต่ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ เช่น สวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม เป็นต้น


ล่าสุด เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โดยการนำของ นายชอบ รอดกสิกรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ลงพื้นที่พ่นยาป้องกันโควิด-19 ให้แก่สถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่เขตรับผิดชอบ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง โรงเรียนบ้านไร่ดง โรงเรียนบ้านนาป่าแดง โรงเรียนบ้านคุยแขวน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคุยบ้านโอง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ข่าว/ภาพ ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา เนียมนิ่ม  ทีมข่าววีสปอร์ตกำแพงเพชร อำเภอพรานกระต่าย

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16
17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น