กำแพงเพชร- เตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอล เจนิฟู้ด คัพ 2020 ภาคเหนือตอนล่าง  ระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคม 2563
กีฬา

กำแพงเพชร- เตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอล เจนิฟู้ด คัพ 2020 ภาคเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคม 2563


ที่ห้องทุ่งเศรษฐี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอล เจนิฟู้ด คัพ 2020  ภาคเหนือตอนล่าง ณ จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2563 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเนื่องจาก มูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ ร่วมกับ บริษัท เบสไฟว์ อินเตอร์เทรด จำกัด ได้จัดการแข่งขันฟุตบอลรุ่น 40-50 ปี และฟุตบอลอาวุโส 50-60 ปีขึ้นไป "เจนิฟู้ด คัพ 2020" ชิงถ้วยมูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพ พลามัยที่ดีของผู้สูงอายุ อีกทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักกับวัฒนธรรม ประเพณี และสถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัด


สำหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอล "เจนิฟู้ด คัพ 2020 ภาคเหนือตอนล่าง ณ จังหวัดกำแพงเพชร มีกำหนดจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลาด้วยกัน คือ การแข่งขันฟุตบอลรุ่น 40-50 ปี ทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 และรุ่นอาวุโส 50-60 ปีขึ้นไป ทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 11-12 สิงหาคม 2563 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น