กำแพงเพชร-ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ยืนยันมีความพร้อม 100% ทุกด้าน สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชน ล็อตแรก 11,000 โดส เตรียมทีมแพทย์เฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ยืนยันมีความพร้อม 100% ทุกด้าน สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชน ล็อตแรก 11,000 โดส เตรียมทีมแพทย์เฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน


เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงความพร้อมในการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในวันที่ 7 มิถุนายนนี้ ว่า จังหวัดกำแพงเพชรมีความพร้อม 100% แล้ว ทั้งเจ้าหน้าที่ บุคลากร และ อาคาร สถานที่ ซึ่งได้มีการเตรียมพร้อมอย่างเป็นระบบตามกระบวนการการฉีดวัคซีน โดยจังหวัดกำแพงเพชรได้รับการจัดสรรวัคซีนครั้งนี้จำนวน 11,000 โดส มีการแบ่งสัดส่วนตามหลักการกระจายวัคซีนตามแนวทางของ ศบค.ทั้งสัดส่วนจำนวนประชากรและพื้นที่เสี่ยง


โดยอำเภอเมืองรับการจัดสรร จำนวน 4,000 โดส อำเภอขาณุวรลักษบุรี และอำเภอคลองขลุง อำเภอละ 1,500 โดส และอีก 8 อำเภอๆละ 500-800 โดส ตามสัดส่วนที่ ศบต.กำหนดแนวทางไว้ อย่างไรก็ตาม จากความวิตกกังวลของประชาชนเรื่องอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดหลังฉีดวัคซีน นายแพทย์ปริญญา นาคปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า ได้มีการเตรียมทีมแพทย์ ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินไว้ทุกจุดเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน แต่อย่างไรก็ตามจากการฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรด่านหน้าของจังหวัดกำแพงเพชร ยังไม่พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรงถึงอันตรายแต่อย่างใด

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น