กำแพงเพชรข่าวกีฬา-การแข่งขันกีฬาเปตอง ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563 (มีคลิป)
กีฬา

กำแพงเพชรข่าวกีฬา-การแข่งขันกีฬาเปตอง ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563 (มีคลิป)

vsportkamphaengเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายสันติ ทวดเสนา เลขานุการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี รตอ.สุทิศน์ สุวรรณประเสริฐ ประธานฝ่ายกีฬาเปตอง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เนื่องด้วยสมาคมกีฬาแห่จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาชิง ชนะเลิศแห่งจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 16 ชนิดกีฬา ซึ่งในวันนี้เป็นการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกำแพงเพชร


สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร ได้เล็งเห็นถึง ความสำคัญของการกีฬา นับเป็นแนวทางหนึ่งสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะช่วยพัฒนานักกีฬาให้ มีโอกาส ก้าวไปเป็นนักกีฬาอาชีพได้ การแข่งขันกีฬา จะประสบความสำเร็จ เป็นที่ ประทับใจของผู้ร่วมแข่งขัน และผู้ชมกีฬาได้นั้น ทุกฝ่ายจะต้องทำหน้าที่อย่างตั้งใจ และได้มาตรฐานทางด้านการกีฬา นักกีฬาจะต้องเล่นกีฬาด้วยสปิริตของนักกีฬา แสดง ความสามารถอย่างเต็มที่ ภายใต้กฎกติก และความมีน้ำใจ เจ้าหน้าที่กรรมการก็ทำ หน้าที่อย่างสุจริต ยุติธรรมและได้มาตรฐาน ผู้ชมผู้เชียร์ก็ทำหน้าที่ของตนอย่าง สร้างสรรค์ มุ่งสร้างความสมัครสมาน สามัคคีเป็นที่ตั้ง


เพื่อเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาเปตอง และการออกกำลังกายให้กับ ยุวชน เยาวชน ตลอดจน ประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชร รวมถึงการค้นหานักกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ ทั้งในระดับภาค และระดับประเทศ จึงนับเป็นโอกาส อันดียิ่งสำหรับนักกีฬาทั้งหลาย ที่จะได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของ ตนเอง ให้ดียิ่งๆขึ้นไป โดยได้กำหนดประเภทการแข่งขันไว้ ดังนี้ ประเภทแรก ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน15 ปี ประเภทที่สอง ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี ประเภทที่สาม ทีมอาวุโส ประเภทสุดท้าย ทีมประชาชนทั่วไป 

 /// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร 

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10

12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น