กำแพงเพชร-ต้อนรับประธานหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมคณะลงพื้นที่ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจของจังหวัดกำแพงเพชร
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-ต้อนรับประธานหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมคณะลงพื้นที่ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจของจังหวัดกำแพงเพชร


เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 10.10 น. นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม, นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ ประธานหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร ภาคเอกชน ร่วมให้การต้อนรับนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ในการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจของจังหวัดกำแพงเพชรของหอการค้าไทยและสมาคมหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร


เพื่อร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจ และพบปะกับคณะกรรมการของหอการค้าจังหวัด รวมทั้งเพื่อบูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เป็นการสร้างเครือข่ายและเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อการสร้างประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร และให้ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรม ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดกำแพงเพชรนั้น มีเป้าหมายการพัฒนา “แหล่งเกษตรปลอดภัย พลังงานทดแทน และแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ”

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น