กำแพงเพชร-พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการซ่อมแซมฝายกันน้ำชั่วคราวแม่น้ำปิง(ฝายวังบัว) และติดตามสถานการณ์น้ำพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการซ่อมแซมฝายกันน้ำชั่วคราวแม่น้ำปิง(ฝายวังบัว) และติดตามสถานการณ์น้ำพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร


เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ และมอบนโยบายแก่ประชาชน พร้อมพูดคุยและพบปะประชาชนที่มาให้การต้อนรับ ณ หอประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในเขตจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดพิจิตรรวมประมาณ 752,143 ไร่ บริหารจัดการน้ำโดยใช้ฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง(ฝายวังบัว) ความยาว 450 เมตร พร้อมประตูระบายน้ำ 2 ช่อง สามารถรับและระบายน้ำได้สูงสุด 60 ลบ.ม./วินาที ส่งน้ำผ่านคลองส่งน้ำสายใหญ่และคลองส่งน้ำสายซอย 5 สายโดยในช่วงฤดูแล้งหากปีใดปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้อย จะรับน้ำตามรอบเวรหมุนเวียนร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ ตามแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยา ส่วนในช่วงฤดูฝนจะทำหน้าที่รับน้ำนอง ตัดยอดน้ำจากแม่น้ำปิงบางส่วน เพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง แต่เนื่องจากในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ฝายถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนขาด กรมชลประทาน ได้เร่งซ่อมแซมปิดช่องขาดแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 65 ที่ผ่านมาปัจจุบันสามารถยกระดับน้ำและส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร ให้เกษตรกรได้เพาะปลูกได้ตามฤดูกาลปกติแล้ว ในการนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้กรมชลประทาน เร่งซ่อมแซมฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง(ฝายวังบัว) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้สามารถทดน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร ให้พี่น้องเกษตรกรได้เพาะปลูกอย่างเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้งนี้

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น