กำแพงเพชร-จังหวัดกำแพงเพชรเปิดกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEENDANCERCISE จังหวัดกำแพงเพชร
สังคม

กำแพงเพชร-จังหวัดกำแพงเพชรเปิดกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEENDANCERCISE จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.30 น. ที่ลานอนุรักษ์วัฒนธรรม สิริจิตรอุทยาน อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEENDANCERCISE จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมแข่งขัน เข้าร่วม


นางมลวิภา กาศสมบูรณ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า จังหวัด กำแพงเพชร เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ที่อยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบยอดเพชรปีที่ 1 (เป็นจังหวัดที่เป็นเพชรเม็ดแรกของ 17 จังหวัดภาคเหนือ และเป็นเพชรเม็ดที่ 5 ของประเทศ ได้แก่ขอนแก่น ภูเก็ต ยโสธร หนองบัวลำภู กำแพงเพชร) โดยดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข้ปัญหายาเสพติด ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด จังหวัดกำแพงเพชรได้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายโดยดำเนินการภายใต้คอนเซ็ป เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน ให้เด็กและเยาวชนคนกำแพง เป็นกล้วยไข่พันธุ์ดี เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีมาตั้งแต่ปี 256 โดยดำเนินงานภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์ คือ

1. การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน และ

3. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


กิจกรรมในโครงการเน้นกิจกรรมที่ทันสมัยมีประโยชน์ คำนึงถึงความต้องการของเยาวชน มุ่งเน้นการส่งเสริมให้สมาชิกมีทัศนคติในเชิงบวกมากขึ้น เช่น มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง และสามารถบอกต่อกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับผู้อื่น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยป้องกันปัญหาการใช้สารเสพติด การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE จากทุกอำเภอในจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรม และมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BENUMBER ONE TEEN DANCERCISE จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 9 ทีม โดยได้รับการสนับสนุนคณะกรรมการตัดสินจากโรงเรียนสถาบันสอนเต้นและการแสดงแดนส์เธียเตอร์/มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม/โรงเรียนบ้านวังตะเคียนและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรผลการแข่งขัน NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จังหวัดกำแพงเพชร

รุ่น Junior รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลตำบลช่องลม

รุ่น PRE-PEENAGE ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านบึงมาลย์

รุ่น PEENAGE ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนคลองลานวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม


รางวัลชมเชย มี 3 ทีม ได้แก่ โรงเรียนขาณุวิทยา, โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ และโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สำหรับทีมที่ชนะเลิศแต่ละรุ่น ได้เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมประกวดระดับภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น