You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชรจัดการแถลงข่าวกิจกรรมการแข่งขัน “วิ่งชมอุทยานประวัติศาสตร์ Road To Kamphaengphet”
กีฬา

กำแพงเพชร-แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชรจัดการแถลงข่าวกิจกรรมการแข่งขัน “วิ่งชมอุทยานประวัติศาสตร์ Road To Kamphaengphet”


เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 66 เวลา 10.00 น. ที่ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ กำแพงเพชร ชั้น 2 นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการแถลงข่าว การจัดแข่งขัน “วิ่งชมอุทยานประวัติศาสตร์ Road To Kamphaengphet” โดยมี นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ , นางกาญจนี รุจนเสรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ , นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัด , พันเอกเสมอ แจ่มใส รอง ผอ.กอ.รมน. , นายสกุลเพชร พิกุลประเสริฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฯ , นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดฯ , หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร, แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมฯ
สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชรให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย และทำกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงการนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส จัดหาทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็ก และการสนับสนุนช่วยเหลืองานการกุศลร่วมกับองค์กรต่างๆอีกด้วย โดยกิจกรรม วิ่งชมอุทยานประวัติศาสตร์ Road To Kamphaengphet มีกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 25 มิ.ย. 66 ที่ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ด้านนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้ออกกำลังกาย หรือการมีกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชรให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการจัดหาทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้เด็กๆที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และขาดโอกาส ได้มีโอกาสที่เข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้นอีกด้วย และขอเชิญชวนชาวกำแพงเพชรมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้


ด้านนางกาญจนี รุจนเสรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า สมาคมแม่บ้านมหาดไทยเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานในทางที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้นการจัดกิจกรรม “วิ่งชมอุทยานประวัติศาสตร์ Road To Kamphaengphet” นอกจากเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดฯ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้ให้กับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ ในการดำเนินภารกิจด้านสาธารณสุข ให้ความช่วยเหลือสังคม ตามภารกิจของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น