กำแพงเพชร-จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการสนับสนุนแอลกอฮอล์ 75 % จากกรมสรรพสามิตร ผ่านสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการสนับสนุนแอลกอฮอล์ 75 % จากกรมสรรพสามิตร ผ่านสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร


vsportkamphaengเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการสนับสนุนแอลกอฮอล์ 75 % จากกรมสรรพสามิตร ผ่านสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร จำนวน 3,000 ลิตร หน้ากากผ้าจากสำนักงาน กศน.จังหวัด/อำเภอ จำนวน 1,300 ชิ้น และเจลล้างมือแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 335 เพื่อเร่งแจกจ่ายแอลกอฮอล์ให้แก่โรงพยาบาลทุกแห่งและส่วนราชการในพื้นที่ที่มีประชาชนมาติดต่อ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อของโควิด-19นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยแอลกอฮอล์ที่ได้รับได้เร่งแจกจ่ายแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยส่วนหนึ่งมอบให้แก่โรงพยาบาลกำแพงเพชร จำนวน 1,000 ลิตร ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมากนอกนั้นได้จัดสรรแบ่งไปยังที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอๆละประมาณ 200 ลิตร เพื่อแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่และส่วนราชการที่มีประชาชนมาติดต่อใช้บริการเพื่อให้ประชาชนล้างมือป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้จังหวัดกำแพงเพชรได้ให้ความสำคัญและติดตามสถานการณ์การเคลื่อนย้ายคนของประชาชนที่มาจากกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑลอย่างใกล้ชิด ซึ่งจากการลงทะเบียนในทุกหมู่บ้าน ขณะนี้มีประชาชนกลับภูมิลำเนาแล้ว 561 คน ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มจำนวนขึ้นตามลำดับ แต่ได้มีการเข้มงวดตามมาตรการกักตัว 14 วันทุกคน และถึงขณะนี้จังหวัดกำแพงเพชร ยังไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใด ซึ่งจังหวัดกำแพงเพชรโดยคณะทำงานทุกส่วนก็ได้ปฏิบัติงานกันอย่างเข้มงวดตลอดเวลาอยู่ในขณะนี้

ข่าว-ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
8
9
10
12
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น