กำแพงเพชร-ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเปิดโครงการ ตรวจสอบ ปรับปรุง ระบบจำหน่ายและสายสื่อสาร ป้องกันเหตุอัคคีภัย
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเปิดโครงการ ตรวจสอบ ปรับปรุง ระบบจำหน่ายและสายสื่อสาร ป้องกันเหตุอัคคีภัย


วันที่ 13 กันยายน 2565 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ตรวจสอบ ปรับปรุง ระบบจำหน่ายและสายสื่อสาร ป้องกันเหตุอัคคีภัย” โดยมี นายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 35 (นครสวรรค์) นายวันชัย เพชรมา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร แทนหน่วยงานเจ้าของสายสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆร่วมพิธีเปิด


ด้าน นายวันชัย เพชรมา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความปลอดภัย อีกทั้งมีเหตุเพลิงไหม้อุปกรณ์ไฟฟ้าและสายสื่อสารในหลายพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับ สำนักงาน กสทช. เขต 35, เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เทศบาลตำบลนครชุม และ ผู้ประกอบการสายสื่อสารโทรคมนาคม ดำเนินโครงการ “ตรวจสอบ ปรับปรุง ระบบจำหน่ายและสายสื่อสาร ป้องกันเหตุอัคคีภัย” เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้แก่เมืองกำแพงเพชร


โดยมีกิจกรรมตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายไฟฟ้า และจัดระเบียบสายสื่อสาร โดยเริ่มโครงการบริเวณหน้าร้านธรรมรัตน์โภชนา หน้าวิโรจน์การแพทย์ วงเวียนต้นโพธิ์ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร และจะดำเนินการในบริเวณอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นลำดับต่อไป

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น