กำแพงเพชร-โครงการสร้างพื้นที่เชิงบวก ลานดนตรี ต้านภัยยาเสพติด จังหวัดกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สังคม

กำแพงเพชร-โครงการสร้างพื้นที่เชิงบวก ลานดนตรี ต้านภัยยาเสพติด จังหวัดกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.30 น. ณ หน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยานตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน ในพิธีเปิดลานดนตรี ต้านภัยยาเสพติด จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมร่วมด้วยนางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


นายโชคชัย รักเกี้อ รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่าจังหวัดกำแพงเพชร โดย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีให้แก่เยาวชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด และสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนที่มีพรสวรรค์ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางด้านดนตรี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็น "วาระแห่งชาติ" ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นี้ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชรได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมลานดนตรีต้านภัยยาเสพติด ภายใต้ชื่อกิจกรรม "KPP Music Antidrug" (เคพีพี มิวสิค แอนตี้ดรัค)โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนที่ต้องการพัฒนาตนเองในด้านดนตรี และได้กำหนดจัดกิจกรรมในทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 18.00 - 22.00 น.สำหรับวันนี้ จะเป็นการเปิดลานดนตรีในครั้งแรก มีวงดนตรีเข้าร่วมแสดง จำนวน 8 วง ได้แก่ 1. วง อบจ. สตูดิโอ จากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 2. วงสนามเด็ก จากโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา อำเภอขาณุวรลักษบุรี 3. วงดุริยางค์เครื่องลม จากโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ อำเภอเมืองฯ 4. วง เมมชิป จากวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 5. วง ไดรีแคมป์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 6. วง "ลีโอ ในร้าน" 7. วง "สลัม เออ" 8. วง แบล็คโค๊ด

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น