You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-จังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
วัฒนธรรม

กำแพงเพชร-จังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567


เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2567 ที่ พระอุโบสถ วัดคูยาง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นายสันติ ไชยา ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางญาณิฐา ศรีมณี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนางสาวเกศิณี แก้วมาลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี จากนั้นประธานในพิธีจุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ พราหมณ์อ่านโองการบูชาฤกษ์ จากนั้นเข้าสู่สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ด้านในพระอุโบสถ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อารธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล หลังจากนั้นประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เจิมเทียนชัย เทียนมหามงคล และเทียนพุทธาภิเษก และผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ถวายเทียนชนวนแด่ประธานสงฆ์เวลา 17.09 น. ประธานสงฆ์จุดเทียนชัยและเทียนพุทธาภิเษก พระสงฆ์ 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์คาถาจุดเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรจุดเทียนมหามงคล เทียนทำน้ำมนต์หน้าพระสงฆ์ และเทียนนวหรคุณ พระสงฆ์เถราจารย์และพระสงค์สวดภาณวาร หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร จุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปเทียนหน้าเตียงพระสวดภาณวาร นั่งเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิตและสวดภาณวารต่อไปจนถึงเวลาอันสมควร ทั้งนี้ น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ที่อัญเชิญมาจากบ่อสามแสน อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดกำแพงเพชร จะเก็บรักษาไว้ภายในพระอุโบสถวัดคูยาง พระอารามหลวง เพื่อประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ก่อนจะอัญเชิญคนโทน้ำอภิเษกของจังหวัดกำแพงเพชรสำหรับในวันพรุ่งนี้(8 กรกฎาคม 2567) ทางจังหวัดกำแพงเพชร จะมีการประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ในช่วงเวลาประมาณ 09.00 น. ณ พระอุโบสถ วัดคูยาง พระอารามหลวง และในวันที่ 14 กรกฎาคม 2567 ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ จะเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์มาเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย อีกทั้งในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 จะมีพิธีเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ต่อไป

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย 

4


8

12คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น