กำแพงเพชร- จังหวัดกำแพงเพชรจัดพิธีทำบุญตักบาตรวันสารทไทย ประจำปี 2564 ที่วัดพระบรมธาตุ นครชุม จังหวัดกำแพงเพชร
วัฒนธรรม

กำแพงเพชร- จังหวัดกำแพงเพชรจัดพิธีทำบุญตักบาตรวันสารทไทย ประจำปี 2564 ที่วัดพระบรมธาตุ นครชุม จังหวัดกำแพงเพชร


เมื่อวันที่ 6 ต.ค.64 เวลา 07.30 น. ที่ศาลาการเปรียญ วัดพระบรมธาตุ พระอารมหลวง (นครชุม) ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรวันสารทไทย ประจำปี 2564 โดยมีพระราชวชิรเมธี เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานสงฆ์ มีนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลออดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรวันสารทไทยในครั้งนี้


โดยจัดตั้งจุดตรวจจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร่วมในพิธีตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สำหรับวันสารทไทย พระยาอนุมานราชธนได้เขียนเล่าในหนังสือเทศกาลและประเพณีไทยว่า คำว่า "สารท" เป็นคำอินเดีย หมายถึง "ฤดู" ตรงกับฤดูในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า "ออทั่ม" หรือ ฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งจะมีเฉพาะบางเขตของโลกอย่างยุโรป จีน และอินเดียตอนเหนือเท่านั้น ช่วงนั้นเป็นระยะที่พืชพรรณธัญชาติ และผลไม้เริ่มสุกให้พืชผลครั้งแรกในฤดู ดังนั้น ประชาชนจึงรู้สึกยินดี และถือเป็นเทศกาลแห่งความรื่นเริง จึงมักทำพิธีตามความเชื่อและเลี้ยงดูกันอย่างที่เรียกว่า "Seasonal Festival"โดยบางแห่งก็จะมีการนำพืชผลที่เก็บเกี่ยวได้ครั้งแรกที่เรียกว่า "ผลแรกได้" ไปสังเวยหรือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนับถือ เพื่อความเป็นสิริมงคล และแสดงความเคารพที่ท่านช่วยบันดาลให้พืชพรรณธัญญาหารอุดมสมบูรณ์จนเก็บเกี่ยวได้ เช่น พิธีปงคัล ในอินเดียตอนใต้ ที่มีพิธีต้มข้าวกับน้ำนมทำเป็นขนม เรียกว่า ข้าวทิพย์ ข้าวปายาส ถวายพระคเณศ เป็นต้น

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16
17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น