กำแพงเพชร-ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร วางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ 4 ชั้น โรงพยาบาลคลองขลุง
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร วางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ 4 ชั้น โรงพยาบาลคลองขลุง


เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่โรงพยาบาลคลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานวางวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ 4 ชั้น โรงพยาบาลคลองขลุง จ.กำแพงเพชร โรงพยาบาลคลองขลุงเดิม ตั้งเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูวิลาศวชิรโสภณ(หลวงพ่อแดง) เจ้าอาวาสวัดมุจลินท์(วัดกระโดนเตี้ย) ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง ให้ใช้พื้นที่ของวัดซึ่งเป็นที่ธรณีสงฆ์ ก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ.2498 และได้เปิดให้บริการแก่ประชาชน จนถึงปี พ.ศ.2514 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัยชนบทอำเภอคลองขลุง จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2518 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข สร้างเป็นโรงพยาบาลคลองขลุง และมีพ่อค้า ประชาชน ร่วมบริจาคทุนทรัพย์สมทบในการสร้างครั้งนั้นด้วย ประกอบกับที่ดินที่ตั้งศูนย์การแพทย์และอนามัยชนบทอยู่ไม่เพียงพอ แต่ทางวัดมุลินทร์ได้เมตตาให้ใช้ที่ดินเพิ่มอีก 30 ไร่ ซึ่งอยู่ติดกับที่ดินเดิม จะเห็นว่าที่ดินเดิมปัจจุบันเป็นที่ตั้งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองขลุง และที่ดินที่ทางวัดได้ให้ใช้เพิ่ม เป็นพื้นที่ตั้งโรงพยาบาลคลองขลุงในปัจจุบันทั้งหมดกระทรวงสาธารณสุข ได้เห็นความสำคัญในการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วย-อุบัติเหตุ เป็น อาคาร คสล.ขนาด 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,600 ตารางเมตร จำนวนเงินทั้งสิ้น 84,000,000.-บาท (แปดสิบสี่ล้านบาทถ้วน โดยเป็นงบประมาณผูกพันข้ามปีงบประมาณ 2564 ถึงปีงบประมาณ 2566 ซึ่งสถานที่ก่อสร้างแห่งนี้ โรงพยาบาลคลองขลุง ได้รื้อถอนอาคารผู้ป่วยนอกหลังเดิม และอาคารผู้ป่วยในชายที่ได้มาในปี 2521 รวม 2 หลัง เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น