กำแพงเพชร-สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกำแพงเพชร) ณ ห้องประชุมเยาวมาลย์ ชั้น 7 โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร


สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร กำหนดดำเนินโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมเรียนรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรองกรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และอำนาจได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้งบประมาณรายจ่ายขององกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น